Atık Yönetimi ve Yeşil Binalar

21. yüzyılın, yerel yönetim anlayışlarına en önemli yansıması yeşil belediyecilik olacaktır. Doğa haklarının böylesine ihlal edildiği çağımızda tabii ki paralel olarak da çözüm anlayışları baş gösterecektir.

Enerji korunumu, atık yönetimi ve kirliliğin kaynakta azaltımı gibi prensiplerin Avrupa Birliği tarafından önem listesinin en üst sıralarına taşınmasını izleyen süreçte Avrupa’da yeşil belediyecilik örnekleri baş göstermiş ve zamanla bu kavram gelişmiştir. Ülkemizde ise ne yazık ki hala en ontolojik yönetim sorunlarını bile çözmekte zorlandığımız için yeşil belediyecilik alanında yeteri kadar ilerleyebilmiş değiliz.

Katı atıkların çöz olmadığı bilinci ile hareket edecek, geri dönüşüm ve geri kazanım projeleri desteklenecektir. Bunun yanı sıra Beşiktaş’ın atıktan enerji elde etmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak, atığın ne kadar değerli bir kaynak olduğu göz ardı edilmeyecektir. Bunun yanında atık ayrımı için Avrupa Birliği değerleri kıstas alınacak ve ayrı konteyner konulup bırakılmayacaktır. Beşiktaş’ta bu konuda bilinçlendirme kampanyaları başlatılacak ve Belediye-STK işbirliği ile yapılacak sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla bilinçlenme sağlanacaktır. Bu konuyu göz önünde bulunduran işletmeler için ise çöp vergisinde gerekli düzenleme yapılacaktır.

Enerji ve kaynak korunumu için ise yeşil bina projeleri tasarlanmıştır. Yakın zamanda partimiz yönetim kurulunda da kabul edilen yeşil ofis ve yeşil uygulama önerileri, Beşiktaş Belediyesi tarafından uygulanacak ve Beşiktaş’taki yapılanmalar için de teşvik uygulanacaktır. Belediye binası ile başlamak üzere belediyeye bağlı tüm yapılarda yeşil uygulamalar hayata geçirilecek ve doğa haklarına saygılı belediyecilik anlayışının temelleri atılacaktır.

Hakan Atalay